#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11
     
 
 

Portrait

Cornel Rus

 

 

Studio
Arhiva Minerva Archívum / Archive
June – December, 2015

Arhiva Fotografică de Presă Minerva / Minerva Sajtófotó Archívum / Minerva Press Image Archive

Coordonatorii proiectului de arhivare digitală / Az archiválási project koordinátorai / Digital archive coordinators: Miklósi Dénes, Răzvan Anton, Voicu Bojan
Echipa / Munkatársak / Team: Egyed Kinga, Gál Edina, Anais Marion, Roxana Modreanu, Váradi Lóránt, Újvári Dorottya

Proiectul de arhivare digitală este finanțat de Fundația Romania One, fiind realizat în colaborare cu Asociația Culturală Minerva și FundațiaTranzit din Cluj.

A Minerva Sajtófotó Archívum digitalizált változata a Romania One Alapítvány támogatásával készül, a Minerva Művelődési Egyesület és a Tranzit Alapítvány partneri együttműködésével.

The digital archiving project is funded by Romania One and developed in collaboration with Asociația Culturală Minerva and Fundația Tranzit Cluj.


Miklósi Dénes, schiță pentru logo / logó vázlat / logo sketch, 10x16 cm, 2015


  2015-10-08

Unde aţi lucrat? / Ki hol dolgozott?
(Where Have You Worked?)
Insert in Szabadság daily newspaper
September 05 – October 15, 2015


Unde aţi lucrat?

Colecţia de fotografii de presă Minerva conţine clişee făcute de reporterii ziarelor Igazság şi Făclia între 1965 şi 1993. Arhiva constituită din aproape 50 000 de negative 6X6 a fost salvată imediat după turnura din 1989 şi înregistrează diversele moşteniri ale fostului regim, materiale utilizate în cadrul propagandei – documente care, conştient sau inconştient, sînt sortite uitării. Moşteniri similare fie s-au pierdut, fie se află în latenţă.
Pînă acum, colecţia a fost păstrată de centrul de cercetare media al Asociaţiei Culturale Minerva şi a fost în mare parte invizibilă, doar puţine dintre imagini au apărut în coloanele celor două ziare.
Începînd cu 2014, în atelierul ce-a funcţionat în cadrul proiectului Conset la Casa Tranzit din Cluj, scanarea negativelor şi traducerea lor în pozitive au făcut vizibil acest imens conglomerat de imagini. După un proces de digitalizare care a durat aproape un an, ţinta noastră este crearea unei arhive accesibile public, consultabilă şi cercetabilă, pe internet.
Imaginile au fost create la comandă oficială şi fac posibilă o privire asupra unei diversităţi de regiuni ale societăţii: industrializarea, viaţa muncitorilor, agricultură, situaţii de viaţă rurală şi urbană, diverse evenimente oficiale etc. Atelierul doreşte să unifice un cîmp de interese instituţionale şi personale / profesionale venind din mai multe direcţii, iar asta în vederea creării unei potenţiale infrastructuri de cercetare. Printre diversele domenii vizate, le-am aminti pe următoarele: istoria industriei, sociologia / antropologia mişcării muncitoreşti şi a sindicatelor, istoria economiei politice, fotografie, producerea şi utilizarea imaginilor, teoria artei (de pildă, raportul complicat dintre reprezentarea artistică şi asumarea unui rol social) etc.
Ideea noastră de bază e aceea de a pune într-o lumină cît mai diversă planificarea centralizată.
Prezenta colecţie de montaje, care va dura pînă pe 8 octombrie, prezintă doar prin cîteva fragmente pespectivele şi cunoaşterile a căror lectură însumată ne-ar putea ajuta la înţelegerea trecutului nostru recent şi a prezentului, într-un mod responsabil faţă de cei care au muncit toţi aceşti ani. Scopul colecţiei e acela de a introduce un eveniment comunitar, în cadrul căruia vom face cunoscută activitatea noastră de pînă acum, căutînd, totodată, parteneri pentru aducerea la lumină a unor experienţe, mărturii, realizări şi drumuri de viaţă pe cale de dispariţie. De asemenea, tot pe ei contăm pentru o eventuală identificare precisă a situaţiilor din imagini.

Ki hol dolgozott?

A Minerva sajtófotó gyűjtemény az 1965 és 1993 közötti kolozsvári Igazság és Făclia napilapok fotóriporterei által készített felvételeket tartalmaz. A közel 50 000 6x6-os fotónegatívokból álló archívum, az 1989-es fordulat után lett megmentve és az elmúlt rendszer különféle hagyatékait, a propagandában használt anyagokat és dokumentumokat rögzíti, melyek tudatosan vagy tudattalanul felejtésre vannak ítélve. Hasonló hagyatékok vagy elvesztek, vagy lappangnak.
Mostanáig a gyűjteményt a Minerva Közművelődési Egyesület médiakutató központja őrizte és zömében láthatatlan volt, kis részük került csak publikálásra a két napilap hasábjain.
2014-től a kolozsvári Tranzit Házban, a Conset projekt keretein belül működő műhelyben, a fotónegatívok átvilágítása, pozitívba való fordítása láthatóvá tette ezt a hatalmas képhalmazt. Közel egy éven keresztül zajló digitalizálás után, egy nyilvánosan hozzáférhető, lapozható, kutatható, interneten elérhető archívum létrehozása a cél.
A képek hivatalos megrendelésre készültek és a társadalom különböző területeire nyújtanak betekintést: iparosítás, munkásélet, mezőgazdaság, városi és vidéki élethelyzetek, különböző hivatalos események stb. A műhely egy potenciális kutatási infrastruktúra létrehozása érdekében igyekszik több irányból jövő intézményi és személyes / szakmai érdeklődést egybegyűjteni. Az érintett szakterületek között a következőket említenénk: ipartörténeti kutatás, munkásmozgalmi és szakszervezeti szociológia / antropológia, politikai gazdaságtörténet, fotográfia, képek előállítása és használata, művészetelmélet (pl. a művészeti reprezentáció és a társadalmi szerepvállalás szövevényes viszonya) stb.
Az alapgondolatunk az, hogy a központosított tervezés változatosabb megvilágításba kerüljön.
Az október 8.-ig tartó jelen montázs-sorozatunk csupán apró töredékeiben villantja fel azokat a perspektívákat és ismereteket, melyek összeolvasása segíthet a közelmúltunk és jelenünk megértésében, felelősséggel azok iránt akik mindezt az időt végigdolgozták. Célja felvezetni azt a közösségi eseményt, melynek keretein belül eddigi tevékenységünket megismertessük, egyben partnereket keresvén elveszőben lévő tapasztalatok, tanuvallomások, megvalósítasok és életutak feltárásához, a képek esetleges beazonositásához.

Redactori / Szerkesztők / Editors:
Miklósi Dénes
Miklós Szilárd
Molnár Péter
Alexandru Polgár

Redactorii Szabadság / A Szabadság szerkesztőségéből / Szabadság editors:
Újvári Ildikó
Kerekes Edit
Szász István Szilárd

Mulțumiri / Köszönet / Acknowledgements:
Bálint Anna
Csala Hermina
Adrian Dohotaru
Kerekes Emőke
Könczei Csilla

  2015-09-05

Interview
Csomafáy Ferenc - press photographer / sajtófotós / fotograf de presă
14 September 2015

Miklósi Dénes, Egyed Kinga, Kerekes Emőke

  2015-09-14

La întâlnirea colectivului de muncă a fostei fabrici "Unirea" din Cluj / A kolozsvári volt "Unirea" gyár munkaközösségének találkozóján / At the meeting of the workers' collective of the former "Unirea" factory from Cluj
17 September 2015

Miklósi Dénes, Miklós Szilárd, Schneider Tibor

  2015-09-17
 

Unde ați lucrat? / Ki hol dolgozott? / Where Have You Worked?

Concept / Koncept / Concept:
Miklósi Dénes
Miklós Szilárd

Autori / Szerzők / Authors:
Răzvan Anton
Miklósi Dénes
Miklós Szilárd
Fischer István
Rus Cornel
Șerban Savu

Colaboratori / Közreműködtek / Contributors:
Colectivul de muncitori al fostei fabrici „Unirea” / A hajdani „Unirea” gyár munkaközössége / The workers' collective of former "Unirea" Factory
Bálint Anna
Dabóczi Attila
Kerekes Emőke
Könczei Csilla
Molnár Péter
Alexandru Polgár
Schneider Bence
Schneider Tibor

Arhiva fotografică de presă minerva - Colaboratori / Minerva sajtófotó archívum - Munkatársak / Minerva Press Image Archive - Team:
Răzvan Anton
Voicu Bojan
Egyed Kinga
Gál Edina
Anaïs Marion
Miklósi Dénes
Roxana Modreanu
Tibori Szabó Zoltán
Újvári Dorottya
Váradi Lóránt

Materiale documentare oferite de / Forrásanyagok / Source materials offered by:
Minerva Művelődési Egyesület / Asociaţia Culturală Minerva / Minerva Cultural Foundation
Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) - Műszaki Tudományok Szakosztálya / Societatea Muzeului Ardelean - Secţia de Ştiinţe Tehnice / Transylvanian Museum Society - Technical Sciences Department
TVR Magyaradás / TVR - Redacţia Emisiunii în Limba Maghiară / Hungarian Programme of TVR
Asociaţia Area3 / Area3 Egyesület / Area3 Assiciation
planwerk

Partener media / Médiapartner / Media Partner:
Szabadság

Exhibition, Community Event
Tranzit House, 15-27 October 2015


Exhibition view of Unde ați lucrat? / Ki hol dolgozott? / Where Have You Worked?. Tranzi House, 15-27 October 2015, Photo by Răzvan Anton


Public meeting of former workers' collectives from Cluj factories, photo-performance by Miklósi Dénes. From the exhibition Unde ați lucrat? / Ki hol dolgozott? / Where Have You Worked?. Tranzi House, 15-27 October 2015, Photo by Răzvan Anton

 

 

 

 

 


Răzvan Anton

EME

Rus Cornel

Miklósi Dénes

Unirea

Area3

Fischer István / TVR

Șerban Savu

Miklós Szilárd

Miklósi Dénes
   
2016-02-16
     
   
 

CONSET
Str. Barițiu Nr 16, Casa Tranzit - etaj, 400027 - Cluj, Romania
Tel: +40 721 062362

Subscribe