Studio
Miklósi Dénes
June 01 – October 30, 2014


Dénes Miklósi, excerpt from the Făclia newspaper image deposit, 2014 press photography, 1982, 6x6cm negatives, unknon photographer
Dénes Miklósi, extras din fotografiile ziarului Făclia, 2014 fotografie de presă, 1982, negative 6x6cm, fotograf necunoscut

În atelierul său din cadrul Conset, Dénes Miklósi aduce o colecție de negative ale fotografiilor de presă aparținînd fostelor cotidiene clujene Făclia și Igazság, aflate astăzi în centrul de cercetare media a Asociației Culturale Minerva. Cele aproximativ 70000 de imagini din anii 1960, 1970 şi 1980 au intrat în atenția autorului prin piste de cercetare adiacente. Pe stația de scanare instalată în atelier, cu ajutorul unor voluntari, s-a ajuns în prezent la scanarea a 7000 de poze, selecționate astfel încît să acopere întreaga perioadă a colecției. Tematica acestor imagini cuprinde toate ariile societății. Valoarea de document a acestor fotografii poate fi obiectul unor cercetări diverse, venind din domenii precum istoria industriei și a tehnologiei, istoria socială, antropologia imaginii, iar ceea ce a fost creat iniţial pentru scopuri manipulative, poate deveni azi un posibil model de identitate.
Scanarea imaginilor și reflecţia asupra materialului merg simultan. În cadrul atelierului organizăm discuții pentru a confrunta diferitele poziții legate de material și de prezența sa în diverse cadre instituționale. Expoziția de atelier ia în considerare și criterii documentariste, dar și strategii de fotografie conceptuală.
Dénes Miklósi (n. 1960) este interesat în aproprierea mediului fotografiei, în special a fotografiei militare, expunînd procesul fotografic ca aparat al puterii.

In his studio at Conset, Dénes Miklósi brings a collection of press photographs negatives belonging to the former Făclia and Igazság newspapers, today in the collection for media research of Minerva Cultural Association. The approximately 70,000 images from the 1960s, 1970s and 1980s got into the attention of the author through indirect research paths. On the scanning station installed at Conset, with the help of several volunteers, around 7,000 images were scanned, spanning different time periods of the collection. The themes of these images cover all segments of society that were required to be shown by the central political powers. The documentary value of these images can be of interest to different research areas such as history of industry and technology, social history, image anthropology. Thus, what has been recorded for manipulative reasons can potentially serve today as possible model of identity. Scanning of negatives and reflection upon the materials take place simultaneously. In the frame of the studio we organize discussions to confront different points of view and possible institutional framing of the materials. The studio-exhibition follows the rigor of documentary criteria as well as a conceptual approach to photography.
Dénes Miklósi (b. 1960) often appropriates the medium of photography, and especially military photography as a way of exposing the photographic process as an instrument of power.

A Conset keretében szervezett műhelyében, Miklósi Dénes a megyei Făclia és Igazság napilapok sajtófotó gyűjteményével foglalkozik. Ez a hagyaték a Minerva Művelődési Egyesület médiakutató központjában található. Az 1960-as, 1970-es és 1980-as évekből származó körülbelül 70000 darab 6x6-os fotónegatív egy párhuzamosan futó kutatás során került Miklósi figyelmébe. A képanyag áttekintése érdekében, a műhelybe beszerelt szkennelő állomáson, önkéntesek segítségével jelenleg 9000 fotónegatív lett feldolgozva, melyek a gyűjtemény teljes három évtizedét fogják át. A képek tematikája a társadalom minden területére kiterjed, melyet az akkori médián keresztül láttatni akartak. Ezeken a képeken az ember a helyével együtt van bemutatva, a gyáraktól a közmunka helyszínéig, melyek így a folyamatos fejlődés és egyre újabb megvalósítások dokumentumaivá válhattak. A sajtófotósok terepmunkájának eredményei az akkori sajtóban kis számban kerültek az olvasók elé. Ezek dokumentum értéke több irányú érdeklődés, kutatás tárgyát képezheti, mint ipar és technikatörténet, társadalomtudományok, képantropológia stb. Amit korábban manipulatív céllal hoztak létre, mai szempontból nyitott forrássá válhat, amelyben akár identitásmodellek is kirajzolódhatnak. A képek szkennelése, és az arra való reflektálás egy időben történik.
A műhely keretében beszélgetéseket szervezünk, hogy megvizsgáljuk az adathalmaz különböző intézményes keretezését és ütköztethessük a hozzá fűződő eltérő álláspontokat. A műhelykiállítás dokumentarista kritériumok és konceptuális fényképészeti stratégiák ötvözésével készült.
Miklósi Dénes (sz. 1960) érdeklődése a fénykép médiumára irányul, ezen belül a hadifényképészetre, és így a fényképezés műveletét a hatalom apparátusaként világítja meg.

Scanări / Scanning / Szkennelés:
Bende Attila
Miron Vilidár Vivien
Váradi Lóránt

Contribuții / Contributions / Közreműködtek:
Răzvan Anton
Csala Hermina
Miron Vilidár Vivien

Claudiu Cobilanschi
Csomafáy Ferenc
Domokos János
Ciprian Mureșan
Alexandru Polgár
Liviu Pop

 

  2014-06-15


Studio-exhibition: Napoca Hotel


foto: Mihai Plătică

Roundtable #1 September 14, 2014

Participanți / Résztvevők / Participants:
Ciprian Mureșan, Corina Bucea, Răzvan Botiș, Miklósi Dénes, Liviu Pop, Miklós Szilárd, Răzvan Anton


foto: Miron Vilidar Vivien

Roundtable #2 September 18, 2014

Participanți / Résztvevők / Participants:
Csomafáy Ferenc, Miklós Szilárd, Bitay Enikő, Kerekes Emőke, Tibori Szabó Zoltán, Miklósi Dénes


foto: Miron Vilidar Vivien  2015-10-10
 
Insert

Galeria Nouă
 

Film screening

Agitátorok / Agitatorii / The Agitators
Magyarország / Ungaria / Hungary, 78 perc / min, 1969
with English subtitles

rendezte / regia / directed by: Magyar Dezső
rendezőasszisztens / asistent regie / second director: Bódy Gábor

Filmvetítés / Proiecție de film / Film screening:
Kedd / Marți / Tuesday - 2014.10.14 - 19.00
Casa Tranzit, Str. Barițiu Nr 16, Cluj

felvezető / cuvânt de introducere / introduction:
Gregus Zoltán

 

Lecture

Arhivarea în retrospectivă. De la colecţia găsită la arhiva digitală funcţională /
Archívum es archiválás. Az alap gyűjteménytől a digitális archívumig /
Archiving in retrospect. From the found collection to a functional digital archive

Prezentare de / Előadó / Lecture by Liviu Pop

Miercuri / Szerda / Wednesday - 2014.10.29 - 19.00
Casa Tranzit, Str. Barițiu Nr 16, Cluj / Kolozsvár

2014-10-21
 

Studio
Nita Mocanu
August – September, 2014

In preparation:

Studio
Răzvan Botiș

 
 
 

CONSET
Str. Barițiu Nr 16, Casa Tranzit - etaj, 400027 - Cluj, Romania
Tel: +40 721 062362

Subscribe