About

Conset este o instituție temporară, axată în jurul unor ateliere de autor. Pornind de la temele, preocupările şi natura practicii invitaţilor vom concepe forme de prezentare publică, cu care putem contribui la contextualizarea cât mai largă a producției artistice, alăturînd atelierului cunoaşteri din sfere externe artei vizuale. Conset vrea să chestioneze diferitele poziții de autor, domesticite în imaginarul instituțiilor existente, susținînd o atmosferă de atelier deschis. Dorim să oferim spațiul necesar contemplării și dezvoltării unor lucrări noi, modelînd totodată un mediu instituțional experimental, care să lărgească orizontul de așteptare și de incorporare a posibilelor producții de sens. Considerăm că reinventarea formelor instituționale, noile raporturi negociate în relație cu infrastructura și în relațiile intersubiective sînt necesare în depășirea impasului istoric în care ne aflăm.
Reprocesarea și interpretarea radicală a producției proprii capătă semnificații noi sub atenția și implicarea activă a publicului, avansînd capacitatea de dialog și de articulare a societății prin artă.

Conset is a temporary institution centered on different authors’ studios. Starting from the topics and nature of their practice, we conceive public forms with which to contribute to the widest possible contextualization of artistic production, juxtaposing different forms of knowledge external to the artistic field. Through sustaining its open studios, Conset wishes to enquire the different positions of authorship, domesticated in different institutional settings today. We wish to offer the necessary space for contemplation and development of new work, modeling at the same time an experimental institutional frame, which expands the horizon of expectations and incorporation of possible meaning productions. We believe that the reinvention of institutional forms and the renegotiation of our relations to infrastructure and to each other are necessary to overcome the historic deadlock in which we find ourselves.
The active involvement of diverse publics, reprocessing and radical interpretation of ones own production fuels new significance, advancing the capacity for dialogue and for articulation of society through art.

A Conset egy ideiglenes intézmény, mely különböző szerzői műhelyek köré épül. A meghívottak által hozott tematikák és szerzői gyakorlatok mellé a publicitás különböző formáját dolgozzuk ki, melyek a művészeti gyakorlat minél tágabb kontextualizálását szolgálják, hozzácsatolva művészeti szférán kívüli ismereteket is. A Conset céljai közé tartozik azon különböző szerzői pozíciók felülvizsgálása, melyek otthonossá váltak a mai intézményekben. Megfelelő teret kívánunk nyújtani a kontemplációhoz, új munkák létrehozásához, de ezzel párhuzamosan egy olyan kísérleti intézményi formát modellezünk, mely tágíthatja az elvárások horizontját és a jelentéshordozó keretet. Meggyőződésünk, hogy az intézményes formák újragondolása, az infrastruktúrához és az egymáshoz való visszonyaink egyeztetése szükséges ahhoz, hogy meghaladjuk ezt a történelmi holtpontot.
Munkánk radikális értlemezése, különböző közönségek részvételével való újragondolása, olyan jelentőséggel töltheti fel céljainkat, mely elősegíti a párbeszédet és a társadalom artikulációját a művészet által.

 

   
 

CONSET
Str. Barițiu Nr 16, Casa Tranzit - etaj, 400027 - Cluj, Romania
Tel: +40 721 062362

Subscribe